مشاوره ازدواج و خانواده
45 بازدید
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1389
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر و نویسنده حدود ۲۰۰۰ مطلب
زبان : فارسی
این سایت در زمینه مشاوره ازدواج و خانواده از سال ۸۹ فعال است و تا بحال چندین میلیون بازدید داشته است و هزاران نامه کاربران نیز پاسخ داده شده است در حال حاضر بنده در این سایت پاسخ گویی نمی کنم بلکه بر پاسخ ها نظارت و پاسخ گویی تلفنی نیز می نمایم